КОНТАКТИ

ДОПЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

МОНТ 7 ХОЛДИНГ ООД
ТЕЛ: 096 300 320, 096 300 311
EMAIL: sashka@mont7.com , reporteri_m7@abv.bg
АДРЕС: гр. Монтана 3400, Драган Цанков 6
Интернет адрес: http://tv.mont7.com

Съвет за електронни медии:

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
Интернет адрес: http://www.cem.bg